Eigne tankanlegg i Sogn og Fjordane

F&N har ubetente pumpeautomatar, der alle kan handle med kort.

Storforbrukarar / næringsdrivande kan få kundekort og månadleg faktura.

  • Førde, på Øyrane rett ved F&N og Bilhuset – blank og farga avgiftsfri diesel
  • Gaupne, på Grandane er ein nyleg utbygd automat med 95 og 98 blyfri bensin og blank diesel.
  • Fjærland, ved Norsk Bremuseum er ein moderne drivstoffstasjon bygd som konteinar med blank diesel, 95 oktan bensin og farga avgiftsfri diesel
  • Korssund, ved Joker Korssund – blank diesel, 95 oktan bensin og farga avgiftsfri diesel tilrettelagt for bil og båt.
  • Stavang, ved Stavang landhandel og på kaianlegget er det pumper for blank diesel, 95 oktan bensin og farga avgiftsfri diesel til bil og båt.
  • Bygstad, i båthamna – farga avgiftsfri diesel.
  • Farnes, ved Menes Fjordhytter – kortautomat med bensin og blank diesel.
  • Ørsta, på Rystelandet industriområde